Carregant...

Assegurança de Caució (Aval)

COBERTIS us ofereix l’assegurança de Caució que heu de presentar davant l’Administració per l’exercici de la vostra activitat (Art. 19 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada) amb l’entitat líder a nivell nacional i en unes condicions preferents per ser membre d’ACAES.

Avantatges de l’assegurança de Caució davant l’Aval Bancari :

  • És més econòmic.
  • A diferència de l’Aval l’assegurança de Caució no immobilitza recursos (diners) que l’empresa pot destinar per altres finalitats.
  • No es comptabilitza com a Passiu en el Balanç de l’empresa.
  • No es contempla com a Risc Financer, no figura en el CIRBE i per tant no comporta risc afegit quan l’empresa sol.liciti financiació al Banc.
  • No té despeses d’estudi ni comissió d’obertura o cancel.lació.
  • Es paga només per el temps que es necessita.
  • No requereix la intervenció d’altres professionals (notaris, Registre Mercantil, etc.) que acostumen a retardar i incrementar les despeses de l’operació.

Descarrega't el formulari en format pdf

Un cop descarregat el formulari, s'ha d'omplir i enviar per correu electrònic a l'adreça seguretat@cobertis.com